تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ محمد توحیدی
آرشیو وبلاگ
      توتم من (مينويسد چون نوبت اوست! از حقوق/ اجتماع)
ذهنیت قبیلوی چالش فرا راه ملت سازی در افغانستان نویسنده: محمد توحیدی - ۱۳۸۸/٢/٩

در این روزها هیاهوی انتخابات سخن هر زبان و نقل هر محفلیست. آفغانها در یک رقابت سخت کاندیدا شدن قراردارند، هر انکسی اندک قدرت بانگ زدن دارد خود را اماده رفتن به قصر ریاست جهوری میکند.( بعضی ها هم شاید بقصد وزارت ) اما بگذریم از اینکه چه کسی و یا کسانی خودش را لایق چنین امر مهم میدانند. چون ما معتقد به دمکراسی هستیم و باید به اصول آن پا بند باشیم. هر کسی حق دارد انتخاب کند و یا انتخاب شود. اما مسئله که مهم بنظر می رسد و متاسفانه از نظرها پنهان مانده اینست که ذمینه های رشد اصول و ریشه های دمکراسی در افغانستان چقدر محیا است؟ و گروه انسانیکه در این محیط جغرافیای زیست میدارند، چه اندازه می توانند آزاد و بی ریا و دور از دغدغه های محلی و قومی و نزادی و با فراغت بال به حقیقت و به منفعت کشور و ملت واحد بنگرند. آیا ما به ان حد و توان و ظرفیت رسیده ایم که بتوانیم عملا وارد کاروزار دکراسی شویم و چون کشورهای مدرن و مهد دمکراسی خودمان را دمکراتیزه نمایم؟ با در نظرداشت اینکه در طول ده ها جنگ و کارزار برادرکشی، بافت های همبستگی و رشته های که گروه انسانی را به ملت شدن سوق می دهد، از هم رهیده اند. و فاصله ها دور شده اند و با در نظر داشت اینکه امروز یک پشتون، تاجک، هزاره .... اول پشتون، تاجک و هزاره اند بعد یک افغان! با درک این واقعیت که هنوز خط قرمز از منافع علیای کشور از نظر سیاست مداران و مدیران ما ترسیم نشده اند. و تحلیل گران ما خودشان را به هیچ اصول مبتنی بر منافع ملی و جمعی پابند نمی بینند. آیا در چنین فضای احتمال نمی رود، انتخابات نه تنها اینکه متحقق اصول دمکراسی نشود؛ بلکه چالش فراراه گزار از قبیله بسور ملت، و همیار عمیق نمودن فاصله ملت شدن شود؟ چون ترس از آن است که، هر کاندیدا به این اصول پابند شوند: خوب و یا بد،قوم من! خوب و یا بد،همزبانم! خوب و یا بد،هم مذهبم! زیرا وقتیکه ظرفیت، دانائی؛ بصیرت و شایستگی در جامعه کم رنگ بود، نا چار افراد متوسل به ابزار هر چند ناشایست چون قوم گرایی ...... شوند. چون برای مردم ما هنوز خطوط اصلی، واقعیت و ریشه های هسته ای دمکراسی آفتابی نشده و خودشان را مستحکم نکرده است. و ملت ما هنوز آگاهی دروست از دمکراسی مضرات و فوائد آن ندارد. اگر به کشورهای که امروز خودشان را دمکرات و کشور شان را گهواره دمکراسی میشمارند، نظری بیفکنیم در می یابیم که آنها در چه سطح از توانائی قرار دارند. همین اتفاق که در امریکا افتاد. در جریان انتخابات هیچگاه آن سیاه پوست" اباما" به نزاد خود اشاره نکرد و بخود رنگ و لباس نبخشید و یا آن نجیب زاده سقید پوست "جان مکن" به نزاد؛ رنگ و لباس خود فخر نفروخت، بلکه استدلال همه شان روی یک محور می چرخید، و آن لیاقت و شایستگی بود و آن قدرت نبوغ فکری وسیاسی بود که هر کدام خودش را نابغه تر، تیزهوش تر معرفی میکرد. بخواطریکه مردم امریکا امروز یک ملت اند: سیاه سفید و زن و مرد .... و همه و همه، یک ملت اند و امریکایی. آنها به ان حد فکر عالی رسیده اند، و خطوط اصلی منافع ملی شان را ترسیم نمود اند که هیچ کسی پا را فراتر از آن ننهند. اما در حیطه آن هرکسی حرفی دارند. اما در کشور ما،نه! بلکه ما هنوز در یک قبیله، با افکار قبیلوی و با همان ذهنیت تنک و قبیلوی بسر می بریم و جهان را، افغانستان را از دریچه قبیله؛ قوم، مذهب.... می بینیم.هنوز نتوانسته ایم زنجیر کوته فکر، تنک نظری، تعصب قبیلوی و خودم هستم وقبیله ای من  را پاره نمایم  و خودمان را رها از قیدو قول های چنین بیابیم. چالش عمده هم دو چیز است: 1) مداخله بیگانگان، چشم طمع ابر قدرت ها، آنهای که چشم تنک شان را مگر خاک گور، پر نمایند. از این ناحیه در طول سالها ضربات مهلک به ما و بر پیکر بیجان ما وارد شده اند. اما این مشکل راه دارد، راه حلش یافتن چاره برای چالش دوم است. یعنی این مشکل زمانی منتفی دانسته میشود که ما پرابلم دوم را حلاجی نماییم. 2) چالش دوم جهالت ما اند: پائین بودن توانائی، علم، دانش، فرهنگ، و ظرفیت های ما است. اگر سطح آگاهی و توانائیهای علمی جامعه ما بلند باشد، نه بیگانه میتواند دست تفرقه، خیانت و طمع بسوی ما دراز نمایند و نه ما در حصار قوم و قبیله باقی میماندیم. بلکه آن دست بیگانه را فطع و حصارهای قبیلوی درونپرستی را قمع و خودمان را شهروند دهکده جهانی میکردیم. اما وقتکه از ابتدائی ترین تکنولوزی این دهکده جهانی؛ آگاهی نداشته باشیم ووقتکه هفتاد فیصد ما در بیسوادی مطلق بسر ببرد، چه انتظاری باید از جامعه خود و دولت و ملت خود داشته باشیم. هرچند  دمکراسی قدرتمند است، توانائیهای ملت را به نمایش میگزارد. اما ملت که توانا باشد. ملت که ملت باشد. و بر اساس عواملی ارگانیگی و ذهنی همبستگی پیدا کرده باشند. متاسفانه عامل که در راستای عدم ملت ساز در کشور ما وجود دارد، همان ذهنیت قبیلوی حاکم در کشور است.  وذهنیت قبیلوی هم رفع نشاید مگر با افزایش یافتن سطح درک و آگاهی مردم و بلند رفتن لیول دانش و علم مردم....               

پس بنا بر این اگر قدرتها دلسوز و مدیران ارشد کشور ما میخواهند سایه دمکراسی، کشور ما را فرا گیرد و مردم ما از مزیت های دمکراسی بهره ببرند و از زمینه های که دمکراسی برای مردم فراهم میسازد استفاده اعظمی نمایند نخست از همه باید از قفس قبیله، قوم و مذهب خارج شد و این هم ممکن نیست مگر بات بلند بردن آگاهیهای مردم وشگوفا نمودن استعداد های نهفته و به تبارز نشاندن افکار بکرو نابغه. و آنگاه میتوانیم انتخابات داشته باشیم و خودمان را دمکرات و شهروند دهکده جهانی بدانیم.                                                                                        

 

 

 

  نظرات ()
مطالب اخیر سهمیه بندی دانش در افغانستان اظهار نگرانی فعالان مدنی دایکندی از وضعیت امنیتی! روایتی از اعتصاب دانشجویان کابل! شفق والی جدید دایکندی وارد نیلی شد! کیتی و کجران در محاصره اقتصادی! نگاهی به فعالیت های فعالان مدنی دایکندی! ابامای سیاه در کاخ سفید ورکشاب آموزشی گذار از منازعه در ولایت دایکندی وضعیت امنیتی دایکندی نوروزی
کلمات کلیدی وبلاگ علما در خدمت کسب رای و مشروعیت (۱) از صفر تا صفر (۱) دو قتل و یک سرقت در دایکندی (۱) سفر به اقیانوس سکوت ( دایکندی ) (۱) انتخابات و تقابل روسیه و امریکا (۱) باز شدن مرز ایران بروی افغانها (۱) بازنده اصلی انتخابات کیست؟ (۱) محصلین پوهنتون هرات تظاهرات میکنند! (۱) یک نامه از یک روزی (۱) دلخط (۱) گل سرخ (۱) تیمارستان بشر! (۱) آیا زندگی بی حیاست؟! (۱) عصیان! (۱) مبارزه علیه فساد چگونه؟ (۱) قوم تکانی پارلمان افغانستان! (۱) سیره تبلیغی پیامبر( ص ) (۱) سیره سیاسی پیامبراکرم ( ص ) (۱) برگزاری همایش از طرف جامعه المصطفی (۱) آنسوی رخصتی (۱) بهسود لکه ننک! اما برای رهبران هزاره (۱) اگر بیخواهی کور شوی، میشوی! (۱) گزارش گونه ای از لیسه تمران (۱) آهی زدل (۱) شاگردان در دایکندی شامل مکتب ابدیت شدند! (۱) آنها رقابت میکنند؛ (۱) هزاره ها و تحولات سیاسی (۱) مزاری و گفتمان دولت مدرن (۱) لوی جرگه نماد از تهجر! (۱) جشن فراغت (۱) شفق والی جدید دایکندی وارد نیلی شد! (۱) سهمیه بندی دانش در افغانستان (۱) سهمیه بندی تحصیلات عالی (۱) دانش و علم در افغانستان (۱) اظهار نگرانی فعالان مدنی دایکندی از وضعیت امنیتی! (۱) روایتی از اعتصاب دانشجویان کابل! (۱) کیتی و کجران در محاصره اقتصادی! (۱) نگاهی به فعالیت های فعالان مدنی دایکندی! (۱) وضعیت امنیتی دایکندی (۱) جنگ های فرقه ای در افغانستان (۱) مروری برمهمترین کنفرانسهای گذشته (۱) بن دوم، بیم ها و امیدها! (۱) مردن به حقیقت رسیدن است! (۱) رئیس مجلس نمایندگان افغانستان انتخاب شد (۱)
دوستان من تمران آيندگان ساعت13 نوبت ما يادداشت هاي من هزاره پيوند دوشنبه ها kohibuland محصل قلم من من و اینه بشارت شبکه افغانستان قلب آسیا مطالعات افغانستان دانشگاه امیر کبیر دانشگاه بو علی سینا دانشگاه پیام نور دانشگاه آکسفورد خبر گزاری مهر سایت پوهنتون کابل نستوه کاکه تیغون کاکه تیغون حسن زاده گلنار و آیینه زهرا حسین زاده سیاست پلاستیکی غزل نو ابوطالب مظفری دختر افغانستان و دنیای تنهایی او... محمد حسین فیاض فاطمه فیضی صالحی اخبار فناوری اطلاعات طراح قالب