دایکندی بازهم خون گریه کرد

نمی دانم چگونه و باچه زبانی خبر از یک جنایت دیگر و بی رحمانه تر بدهم , نمی دانم چگونه بگویم که سرهای پنچ هموطن من و تو سط خون
آشامان و غول دوران بی فرهنگ و بی دین بریده شدند، آهای اسمان چرا خون نمی باری؛آهای زمین چرا خون نمی جوشانی؛ مگر نمی بینی که چه جرمها و جنایتهای، در زیر چتر تو ای، آسمان در بالای تو ای زمین صورت میگرد آیا نمی بینی چگونه سرهای بیگناه زتن جدا میشوند و تو ای آسمان همچنان استوار و تو ای زمین همچنان سیگین نظاره گر هستی ؟ مگرنه اینست که قصاوت و بی رحمی بنی انسان به شما هم سرایت کرده است ؟ نمی دانم تا کی این قوم مظلوم بدست غول دوران بی فرهنگ؛قرن حجریهای عصر تمدن؛سر بریده شوند و اموال و دارایهایشان به تاراج بروند.نمی دانم تاکی زمین و زمان؛ مظلوم و ظالم ؛ کلان قوم و حکومت سکوت کرده و از مقابل این جسد های بی سر نادیده رد شوند؛ نمی دانم صبر تا کی ؟ از زمان عبدالرحمن جابر که اموال و ملک این ملت مظلوم به تاراج رفت و تا اکنون صبر نموده است . نمی دانم چرا کاسه صبر این ملت لبریز نمی شوند؟ چرا واکنشهای جدی از طرف این ملت داده نمیشوند ؟ مگر نه اینست که ما هم مانند حاکمان متعصب این سر زمین تعصب زده به تماشای رقص مرده های خود نشسته ایم؟ و مظلومیت را قبول کرده ایم.از بقیه ای حوادث که بر سری این ملت خود مظلوم امده بگذریم فقط به این حادثه که چند روز قبل رخ داده توجه نمایم . و عمق قضیه را خود به تحلیل بگیریم .طبق خبر های واصله از منطقه تمران جریان این حادثه را چنین شرح میدهد که، پنج تن ازساکنان بیگناه ولسوالیهای خدیر و کیتی از قند هار بطرف خانه شان حرکت میکنند  در دشت سیمنار توسط وحشیها و گرگ صفتهای موسی قلعه سر بریده میشوند که احتمالا یکزن هم شامل این سر بریده ها ند. این اولین بار نیست که اهالی مناطق تمران و کیتی و سرتیغان که تنها راه معبر شان به شهر های عمده کشور همین است بدست این سک خویها گرفته شده و به شکل فجیع به قتل می رسند؛ اما متأسفانه در این مناطق نه رسانه است که این فجایع را بگوش جهانیان برساند و نه از پولیس و اردوی کشور خبریست که به داد این خود مظلومها برسد. اما چیزی مهمتر و تأسف بر انگیز تر اینست که احالی مناطق مذکور هم دست روی دست گذاشته و هیچ اقدامی، واکنشی از خود نشان نمی دهند؛ و امیدواریم که در قدم اول مردم این مناطق این بار دست به یک اقدام جدی بزنند.و دیگر مانند گذشته ها با دفن نمودن اجساد دردو احساس و ان بغض شان را هم دفن ننمایند و صدایشان را بگوش جهانیان برسانند و در صورت مجبوریت بیش از این دست به اقدام متقابل بزنند.

/ 0 نظر / 13 بازدید