وضعیت امنیتی دایکندی

اظهار نگرانی از وضعیت امنیتی در دایکندی

کمیسیون مستقل حقوق بشر و شورای ولایتی دایکندی روز شنبه در ضمن یک کنفرانس مطبوعاتی از تحرکات نظامی و نا امنی در والسوالیهای خدیر؛ اشترلی و کیتی ابراز نگرانی نمودند. آقای دادگر ریس دفتر ولایتی حقوق بشر در دایکندی ضمن ابراز نگرانی از نا امنی در والسوالیهای یاد شده افزود که دایکندی از این قبل از لحاظ امنیت جزء از افتخارات به شمار می رفت اما متاسفانه بخاطر عدم برخورد قاطع, این امنیت دارد کم کم از دست می رود. وی از ارگانهای امنیتی خواست تا در راستای امنیت این ولایت تلاش جدی نمایند.

ریس شورای ولایتی آقای اعتمادی نیز ضمن اظهار نگرانی از ناامنی روی سه موضوع تاکید نمود: اول اینکه پولیس کجران تجهیز شود؛ دوم اینکه از تورید مواد مخدر به دایکندی جلوگیری صورت گیرد. سوم اینکه تفکیک بین ناراضیان سیاسی و راهزن صورت بگیرد.

آقای رحیمی زاده یکتن از اعضای شورای ولایتی بیان داشت که امنیت حاکم در دایکندی یک فرصت است ناه امنیت؛ و این مرهون تلاش هیچ یک از ارگانهای دولتی نیست و باید ارگانهای دولتی از این فرصت استفاده کرده و به بازسازی این ولایت می پرداختند وی همچنان افزود که مشی سیاسی حاکمان محلی ما درست نبوده و یک عزم راسخ و مشی سیاسی قاطع در زمینه وجود نداشته است. و ی افزود از یکطرف ما باید پروسه صلح را به پیش ببریم و از طرف دیگر با نامنی ها برخورد قاطع داشته باشیم.

دایکندی یکی از ولایات امن و دور افتاده افغانستان است که تا هنوز هیچ نوع از اعمال تروریستی چون عملیات انتحار ی و انفجاری صورت نگرفته است و صرف بعضی تحرکات نظامی صورت میگرد بخاطر دشمنی های شخصی است و همچنان نا امنیهای که در کنفرانس از آنها یاد اوری گردید بیشتر نا امنیها ی از قبیل راهزنی و قطاع الطریقی است تا امنیهای ضد دولتی و ضد خدمات عامه.

اما باید یاد آور شد که امنیت حاکم در دایکندی دست هیچ ارگان نمی باشد بلکه این مردم و باشندگان این ولایت اند که از خشونت و جنگ بیزار و عاشق صلح و آرامش اند. تا اینکه یک تغییرات در زندگی شان رو نما شود. اما متاسفانه دوت مرکزی و نهادهای بین المللی حامی افغانستان تا هنوز به یان  ولایت امن توجه جدی ننموده است. نهادهای دولتی در خانها های کرایی به سر می برند, مردم در تاریکی کامل قرار دارند, راه هار موصلاتی خراب و یک وجب سرک قیر ریزی شده ندارد اطفال  و نوجوانان در زیر خیمه درس میخوانند مراکز صحی کم است و مردم  دسترسی به آب آشامیدنی صحی ندارد..

/ 0 نظر / 11 بازدید