ورکشاب آموزشی گذار از منازعه در ولایت دایکندی

ورکشاب گذار از منازعه از طرف شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر در ولایت دایکندی برای 25 تن از فعالین جامعه مدنی وحقوق بشر بر گزار گردید در این ورکشاب برای اشتراک کنندگان موضوعات: مفهوم منازعه، عوامل منازعه، راه های گذار از منازعه و نقش دولت و نهادهای مدنی در راستای گذار از منازعه آموزش داده شد. شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر از جمله نهادهای فعال در افغانستان و از جمله در دایکندی است که تا اکنون ورکشاب های مختلف را راجع به موضوعات مهم  چون عدالت انتقالی و گذار از منازعه برگزار نموده است.

/ 0 نظر / 9 بازدید