اظهار نگرانی فعالان مدنی دایکندی از وضعیت امنیتی!

با گذشت هر روز وضعیت امنیتی دایکندی رو به وخامت می گراید، شبکه جامعه مدنی که متشکل از جمعی فعالان مدنی، نهادهای مدنی فعال در ولایت دایکندی است، روز پنجشبه با برگزاری کنفرانس مطبوعاتی از وضعیت بد امنیتی در این ولایت اظهار نگرانی نموده واز مقامات مسول امنیتی شدیدا خواستند تا در زمینه پالیسی های مشخص و طرحهای منظم امنیتی را روی دست بگیرند.

دایکندی یکی از امن ترین ولایات افغانستان به شمار می رفت، اما از چند بدینسو وضعیت امنیت این ولایت خوب نیست و حد اقل از سه والسوالی ( کجران، گیزاب، میرامور) تهدیدات از طرف طالبان وجود  دارد و در والسوالی کجران نیز چندین بار حمله نموده است که آخرین حمله اش هفته قبل بود، که از طرف نیروهای مسلح ولایت دفع گردید، و در برخی از والسوالیها افراد مسلح غیر مسئول وجود دارد، عصمت و صداقت از معروفترین انان است، هرچند جنرال صداقت در یک تشریفات خاص به پروسه صلح پیوستند اما اکنون در والسوالی خدیر حضور دارد و تحرکات و گشت و گزار دارد و همچنان راهزنی و دزدی نیزدر مسیر برخی از والسوالیها وجود دارد، در والسوالیها میرامور و شهرستان نیز برخی نا امنیهای گزارش شده است مجموعه ای این مسایل جامعه مدنی دایکندی را بر آن داشت تا با برگزاری کنفرانس مطبوعاتی از مسولین امنیتی بیخواهند در زمینه توجه جدی، موثرو عملی را داشته باشند. زیرا دایکندی در دوره جدید محروم از بازسازی و نوسازی بوده است، اکنون سرک های این ولایت دست نخورده باقیمانده، دسترسی به برق و آب صحی ندارد، خدمات صحی نیز در کیفیت پایین قرار دارد،اطفال در زیر آسمان صاف با کمترین امکانات مشغول تعلیم اند و تنها چیزیکه باشندگان این ولایت را تسکین میداد امنیت خوب این ولایت بود، حال اگر امنیت و آرامش نیز از این مردم گرفته شود، دیگر چیزی برای ادامه زندگی روزمرگی این ولایت باقی نخواهد ماند.

/ 0 نظر / 16 بازدید