ساطوری بر تابوی تعصب( رئیس مجلس نمایندگان افغانستان انتخاب شد)

 مجلس نمایندگان افغانستان

بعد از حدود یک ماه جنجال و مشاجره های تند امروز مجلس نمایندگان در یک رای گیری علنی اقای ابراهیمی یکی از وکلای ازبک را به حیث ریس انتخاب نمودند در این جلسه، یکصد و هفتاد و سه نفر حاضر بودند و از این جمع، تنها چهار نفر به انتخاب آقای ابراهیمی رای مخالف دادند. این بزرگترین کرسی است که در تاریخ افغانستان به یکی از اقلیت ها رسیده است. این چانس طلای زمانی برای ازبک ها فراهم شد که سه قوم بزرگ دیگر( هزاره ها، پشتون، تاجیک ) نتوانستند به یک تصمیم جدی برسند، این انتخاب بر اساس یک توافق سیاسی حاصل شده است، حالا باید منتظر بود که در روزهای آینده مجلس چگونه به مشکلات رسیدگی خواهند کرد؛ علی الخصوص انتخاب معاون ومنشی ها، به هرصورت این انتخاب ساطور بود که تابوی تعصب را شکستاند و به اقلیت ها امیدی تازه بخشید.

 

/ 0 نظر / 7 بازدید